Tag Archives: trần căng tiêu âm barrisol

 Trần xuyên sáng tiêu âm Barrisol – Giải pháp chống ồn tối ưu

Trần xuyên sáng tiêu âm Barrisol là sản phẩm tạo nên sự khác biệt trong thị trường trang trí nội thất bởi khả năng kết hợp cả tính năng tiêu âm và tính năng xuyên sáng trong một sản phẩm chất lượng cao. Trước đây, thị trường đã chia thành hai phần: trần tiêu âm […]