Thông tin công ty

 • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Hộp Nghệ Thuật
 • Tên quốc tế: ARTBOX Building & Interior Design Corporation
 • Địa chỉ: Tòa E3A Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Hotline: 098 850 00 60
 • Email: artbox.corp@gmail.com
 • Website: artbox.com.vn

Xưởng sản xuất

 • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Hộp Nghệ Thuật
 • Tên quốc tế: ARTBOX Building & Interior Design Corporation
 • Địa chỉ: Tòa E3A Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Hotline: 098 850 00 60
 • Email: artbox.corp@gmail.com
 • Website: artbox.com.vn

form liên hệ